گزارش تصویری

آیین اختتامیه

تبریز 30 مرداد 1397

  

  

  

  

  

  

 

بازدید از نمایشگاه آثار

  

  

  

  

 

کارگاه ها

  

  

  

  

 

 آغاز بیست و پنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان

تبریز 26 مرداد 1397